การเล่นหุ้นกับซื้อหวย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

การเล่นหุ้นกับซื้อหวย เหมือนหรือต่างกันอย่างไร