สาระเรื่องหวย

พัฒนาการของหวยช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน

พัฒนาการของหวยช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน

ไม่มีใครที่ไม่รู้จักหวยรัฐหรือลอตเตอรี่ของรัฐบาล ตามข้อเท็จจริงแล้ว หวยมีประวัติความเป็นมาที่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 5 มีการนำเข้ารูปแบบหวยมาจากต่างประเทศ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจว่า กว่าจะมีการตีพิมพ์เป็นหวยรัฐจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เรื่องเล่าของหวย ตั้งแต่อด่ีต

ในช่วงรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยได้ให้บุคคลสำคัญชื่อ อาลบาสเตอร์ นำตัวอย่างการออกลอตเตอรี่หรือหวยในประเทศอังกฤษมาเผยแพร่ในประเทศไทยซึ่งก่อนช่วงนั้น ประเทศไทยยังใช้การเล่นหวยที่ดัดแปลงมาจากการเสี่ยงโชคของคนจีนที่เรียกว่าฮวยหวย ที่จะมีการเขียนชื่อบุคคลสำคัญใส่กระดาษ แล้วก็ให้ทายให้ถูก คนที่ทายถูกก็จะได้รางวัลไปในอัตรา 30 ต่อ 1 เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2417 หลังการเรียนรู้เทคนิคจากต่างประเทศ จึงได้มีการนำมาพิมพ์เป็นลอตเตอรี่ของไทยเป็นครั้งแรกในช่วงวันสำคัญ เพื่อให้นำรายได้เข้าสู่การสาธารณกุศล

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2460 ก็เข้าสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งประเทศอังกฤษต้องการกู้เงินจากประเทศไทย จึงทำให้มีการพิมพ์ลอตเตอรี่รุ่นพิเศษออกมา เพื่อเป็นการระดมทุน และไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเงินที่ใช้บริหารปกครองในประเทศซึ่งได้นำเงินก้อนนั้นไปให้ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ในช่วงสงครามนั่นเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2466 ในช่วงรัชกาลที่ 6 เช่นเดียวกัน ก็ได้ออกลอตเตอรี่ชุดพิเศษ ชื่อว่ารุ่นเสือป่าล้านบาท เพื่อนำรายได้บำรุงองค์กรของรัฐหรือกองเสือป่า โดยขายที่ราคาชุดละ 1 บาท พิมพ์จำนวนหนึ่งล้านชุด ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเลยทีเดียว

ในช่วงรัชกาลที่ 7 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยต้องการเพิ่มรายได้ให้ประเทศ จึงได้มีการทำลอตเตอรี่ฉบับใหม่ขึ้นเรียกว่าลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม โดยพิมพ์ครั้งละ 4 งวดเพื่อที่จำหน่ายให้ประชาชนได้ลุ้นโชค ชุดละ 1 บาท ซึ่งทำครั้งละ 1 ล้านชุดเป็นช่องทางนำรายได้เข้าสู่ประเทศที่สำคัญ หลังจากนั้น ก็ได้มีการทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยของรัฐต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีการจัดตั้งให้กองหวยหรือสำนักงาน มีสถานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานสลากฯ ทำหน้าที่ออกหวยรัฐเป็นประจำและมีการประกาศผลรางวัลผ่านการถ่ายทอดสดเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งยังช่วยตีพิมพ์เอกสารให้แก่หน่วยงานรัฐ เช่น สลากต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ด้วย

จะเห็นได้ว่า หวยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วัตถุประสงค์ และจำนวนครั้งการตีพิมพ์มาโดยตลอด เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

เรื่องเล่าของหวย ตั้งแต่อด่ีต

Tagged , , ,