รวยจากหวยต่างประเทศเป็นจริงหรือไม่

รวยจากหวยต่างประเทศเป็นจริงหรือไม่